Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,591
  • Visitors:
    • Today:257
    • This year:377,137
Peter H. C. Lina
 
Zespół Koordynacyjny do Spraw Ochrony Nietoperzy w Europie powstał w lutym 1991 roku w Jednovnicach (Republika Czeska). Działa on pod auspicjami Grupy Ekspertów do spraw Nietoperzy (Chiroptera Specialist Group) należącej do Komisji Ochrony Gatunków (Species Survival Commision) IUCN.
W skład Zespołu wchodzą chiropterolodzy z większości krajów europejskich. Zasadniczą funkcją Zespołu ma być wspieranie działań na rzecz wprowadzenia w życie Porozumienia o Ochronie Nietoperzy w Europie (European Bat Agreement) i Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w sprawie Ochrony Siedlisk (EC Habitat Directive). Każdy z członków Zespołu jest pośrednikiem między badaczami i innymi osobami działającymi na rzecz ochrony nietoperzy w swoim kraju a Zespołem. Głównym zadaniem Zespołu jest koordynacja międzynarodowej współpracy w zakresie badań i monitoringu populacji nietoperzy. Oprócz tego Zespół wypracuje formy wymiany informacji, upowszechniania wyników badań, będzie prowadzić kampanie na rzecz nietoperzy w krajach członkowskich, a także czuwać nad wprowadzaniem w życie europejskich porozumień.