Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,587
  • Visitors:
    • Today:217
    • This year:377,097

W dniach 28-30 marca odbyła się w Sypniewie k. Więcborka 23. edycja Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, która zgromadziła liczne grono znawców i miłośników nietoperzy z całego kraju.
 
W konferencji uczestniczyli również goście z Ukrainy. W konferencji wzięły udział 152 osoby, przedstawiciele nauki (19 uczelni i instytutów badawczych), Ministerstwa Środowiska, Generalnej i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Lasów Państwowych (Generalnej i regionalnych dyrekcji, nadleśnictw), parków narodowych, parków krajobrazowych, biur urządzania lasów i geodezji leśnej, samorządów, organizacji pozarządowych zajmujących sie ochroną przyrody oraz liczne grono studentów, którzy od wielu lat stanowią o sile ruchu chiropterologicznego w Polsce.
 
W trakcie Konferencji zaprezentowano 26 referatów i 18 posterów o szerokiej tematyce. Uczestnicy wysłuchali 4 referatów plenarnych, które dotyczyły ilościowej oceny bioróżnorodności faun nietoperzy (B.W. Wołoszyn), próby rekonstrukcji starożytnego ekosystemu nietoperzy na podstawie badania zachowanego DNA ofiar w pokładach guana (W. Bogdanowicz), podsumowania naszej wiedzy na temat drapieżnictwa na nietoperzach w Polsce (G. Lesiński) oraz tworzenia planu ochrony nietoperzy w Unii Europejskiej i zadań jakie czekają w tym zakresie kraje członkowskie (A. Langowski).
 
W dalszej części referaty dotyczące aktywności nietoperzy w lasach, preferencji siedliskowych, wpływu infrastruktury elektroenergetycznej na nietoperze, ochrony nietoperzy i ich siedlisk letnich i zimowych, wykorzystywania skrzynek przez nietoperze oraz pasożytów nietoperzy i obecności bakterii odkleszczowych. Szczególne zainteresowanie wzbudził referat dotyczący jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania farm wiatrowych na nietoperze oraz wystąpienie dotyczące identyfikacji i wyceny usług ekosystemowych świadczonych przez te ssaki.
 
Pierwszego dnia Konferencji odbył sie panel dyskusyjny dotyczący rehabilitacji nietoperzy. Swoimi doświadczeniami podzieliły się z uczestnikami m.in. Kseniia Kravchenko i Alona Prylutska z Ukrainy.
 
Ostatnim punktem było rozstrzygnięcie dwóch konkursów: na najlepszy poster (3 równorzędne nagrody w trzech kategoriach) oraz rozpoznawania nietoperzy ze zdjęć (3 miejsca i 2 wyróżnienia). Laureaci otrzymali nagrody książkowe, skrzynki trocinobetonowe dla nietoperzy oraz automatyczny rejestrator AnaBat Express. Nagrody w konkursach ufundowali: Titley Scientific, P.H.U. Select oraz GRUBE Narzędzia dla leśnictwa.
 
Krótkiego podsumowania i zamknięcia Konferencji dokonał Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Roman Gornowicz.
 
Organizatorami konferencji byli: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.