Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:305,587
 • Visitors:
  • Today:216
  • This year:377,096
07-09 listopada 2003, Janów Lubelski
 • Bogdanowicz W.: „Genetyka molekularna u nietoperzy”
 • Lesiński G., Wojtowicz B., Kowalski M.: „Występowanie i ekologia nocka wąsatka i nocka Brandta w Polsce”.
 • Wojtowicz B., Kowalski M., … : „Nietoperze Doliny Bugu i przyległych kompleksów leśnych”.
 • Sachanowicz K., Ciechanowski M.: „Występowanie i status nietoperzy w Polsce – w dwadzieścia lat od ukazania się „Atlasu rozmieszczenia ssaków” (1983-2003)”.
 • Kowalski M., Wojtowicz B., Ignaczak M.: „Metodyka odłowów nietoperzy w sieci”.
 • Manias J.: „Nietoperze w obiektywie” – pokaz slajdów.
 • Sachanowicz K., Ciechanowski M.: „Droga do Bajram Curri czyli zapiski chiropterofaunicze z podróży do Kraju Szkiptarskiego. Epizod I”.
 • Baumann A., Lisowska A., Popczyk B.: „Funkcjonowanie Kliniki dla nietoperzy w Warszawie”.
 • Ciechanowski M., Zając T.: „Sezonowa dynamika aktywności nietoperzy w krajobrazie leśno-rolniczym i czynniki ją kształtujące”.
 • Lisowska A., Gas S.: „Strychy czy jaskinie – przypadek czy koniecznosc”.
 • Jakub Nowak: „Terminologia podziemi naturalnych i sztucznych”.
 • Lisowska A, Gas S., Postawa T., Knapczyk A., Kohyt J.: „Aktywność nietoperzy w okresie wiosennym i jesiennym na Wyżynie Częstochowskiej”.
 • Kepel A., Jaros S.: Propozycje nowych zasad prawnej ochrony nietoperzy w Polsce
 • Mleczek T., Kasprzyk K., Dorociak K.: Nietoperze Twierdzy Przemyśl
 • Sachanowicz K., Ciechanowski M.: Pierwsze zimowe stwierdzenia karlika większego Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) w Polsce.