Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:305,592
 • Visitors:
  • Today:271
  • This year:377,151
8-9 listopada 1997, Kraków
 • B.W. Wołoszyn: 10 lat działalności CIC ISEZ PAN w Krakowie
 • A. Rachwald: Dlaczego badać nietoperze leśne?
 • A. Dąbrowska: Chiropterofauna Puszczy Noteckiej – wstępne wyniki
 • Z. Cieślak: Chiropterofauna Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – wstępne wyniki
 • K. Sacharowicz, I. Krasnodębski; Chiropterofauna Lasów Łukowskich
 • T. Jarzembowski, A. Ostrach-Kowalska, G. Rymarzak: Chiropterofauna Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
 • A. Rachwald: Aktywność i preferencje środowiskowe zespołu nietoperzy w naturalnych lasach Puszczy Białowieskiej
 • R. Paszkiewicz, R Szkudlarek, A Węgiel, J Węgiel: Nietoperze Pienin i ich ochrona
 • R. Paszkiewicz, R Szkudlarek: Ochrona kolonii podkowca małego w Jaworkach
 • T. Kokurewicz: dlaczego samice nietoperzy są większe od samców ?
 • S. Zalas: Funkcjonowanie kolonii rozrodczej karlika większego (Pipistrellus nathusii) i mroczka późnego (Esptesicus serotinus) na jednym strychu
 • R. Szkudlarek, R Paszkiewicz: Wokalizacja godowa karlika większego i karlika malutkiego
 • R Szkudlarek, R Paszkiewicz: Sygnały godowe czterech terytorialnych gatunków nietoperzy (borowca wielkiego, karlika większego, karlika malutkiego, mroczka posrebrzanego) – różnice i rozpoznanie
 • T. Postawa: Modelowanie struktury i liczebności populacji nietoperzy hibernujących w Jaskini Pod Sokolą Górą przez warunki zewnętrzne
 • A. Duszyńska: Ocena stanu chiropterofauny cedyńskiego Parku Krajobrazowego
 • M. Kowalski, R Szkudlarek: Występowanie mopka (Barbastella barbastellus) w Polsce w latach 1980-1997
 • R W. Mysłajek: nowe stanowiska nietoperzy w województwie bielskim
 • K. Ochman: Wstępne wyniki badań haloceńskich fauny nietoperzy z Jaskini Pod Sokolą Górą
 • A. Przesmycka, J Duriasz, M Ciechanowski: Obóz Studenckiego Koła Chiropterologicznego UG
 • G. Radzicki, M Ignaczak, J Hejduk: Nietoperze Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Wyniki pierwszego roku badań
 • R Szkudlarek, R Paszkiewicz, A Węgiel: Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) w Polsce
 • A Węgiel: Nietoperze w Internecie
 • A Węgiel, R Szkudlarek, R Paszkiewicz, B Szatkowski: Letnie stanowiska podkowca małego (Rhinolophus hpposideros) w Polsce
 • B W. Wołoszyn, M Gradziński, M Kosiński, K Kozakiewicz, T Postawa: Plan ochrony rezerwatu „Szachownica”
 • B W. Wołoszyn, W Gałasz: Nietoperze Babiej Góry
 • M. Dzięgielewska: Monitoring nietoperzy zimujących w podziemiach Szczecina
 • E Fuszara, M Fuszara: Zimowanie mopków w Forcie Strubiny I
 • J Gubała: Najmniejsze, dostępne dla człowieka hibernakulum nietoperzy w Tatrach. Obserwacje w wybranych jaskiniach
 • J Gubała, M Gwardian, A Kasza: Hibernacja nietoperzy na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej i Niecce Nidziańskiej – wyniki spisów z lat 1994-1997
 • K Kasprzyk, I Ruczyńska, M. Wojciechowski: Zimowanie nietoperzy na Pojezierzu Pomorskim, Warmii i Mazurach w 1997 roku
 • A Kepel, R Ratajczyk: Wyniki spisu nietoperzy w jaskiniach tatrzańskich w sezonie 1996/1997
 • T Postawa, B W. Wołoszyn, K Kozakiewicz: Geograficzna zmienność frekwencji wybranych gatunków nietoperzy hibernujących w jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • G Radzicki, J Hejduk: DSN 1997 w Regionie Łódzkim
 • A Gawlak, R Dzięciołowski: Wyniki DSN 97 w Poznaniu i na Pomorzu Zachodnim
 • K Piksa: Zimowanie nietoperzy w jaskiniach Tatr w sezonie 1996/97
 • J Nowak, K Piksa: Wstępne wyniki obserwacji kolonii podkowca małego w Jaskini Zbójnickiej w Łopieniu
 • T Mleczek: Sprawozdanie z DSN w 1997 r. na terenie Beskidu Niskiego i pogórza Karpackiego
 • A Jarno: Sztuczne hibernakulum kolonii nietoperzy w Cieszkowie – dynamika kolonii, ochrona
 • A Gawlak: Fortyfikacje jako miejsce zimowania nietoperzy – charakterystyka poszczególnych przykładów w Polsce
 • M Jurczyszyn: Ekologia zimowania mopka w Forcie I w Poznaniu