Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,592
  • Visitors:
    • Today:278
    • This year:377,158
Janusz Hejduk, Grzegorz Radzicki
 
W sezonie zimowym 1995/96 przeprowadziliśmy 18 kontroli liczebności nietoperzy zimujących w Jaskini „Szachownica”. Analiza temperatur i okresu zalegania pokrywy śnieżnej wykazała, że był to zdecydowanie najzimniejszy sezon zimowy spośród trzech ostatnich, w trakcie których prowadziliśmy tam szczegółowe obserwacje. Właśnie w okresie długotrwałych spadków temperatur (styczeń-marzec) stwierdziliśmy sytuacje odmienne, które dotyczyły:
- zmian dynamiki liczebności poszczególnych gatunków
- zmian w rozmieszczeniu nietoperzy w obrębie Jaskini. Następowało masowe opuszczanie miejsc najbardziej narażonych na przemarzanie. Dotyczyło to również najbardziej zimnolubnych gatunków: gacka brunatnego {Plecotus auritus} i mopka (Barbastella barbastellus).
- znacznego nasilenia się presji drapieżników. W Jaskini znaleźliśmy kał lisa (Vulpes yulpes), kuny (Marłeś sp.) oraz wypluwki puszczyka (Strix aluco). O ile w porcjach kału lisa i wypluwkach nie znaleziono resztek nietoperzy, odchody kuny zawierały je prawie wyłącznie. Wielkim zaskoczeniem było zaobserwowanie żerowania na nietoperzach sikor: modrej (Parus caeruleus) i bogatki (P.major). Pojedyncze ptaki skubały resztki płytko siedzącego w szczelinie mopka. Znalezienie dwóch, jeszcze żywych nietoperzy z podobnymi uszkodzeniami sugeruje, że sikory mogą stanowić zagrożenie dla płytko ukrytych nietoperzy.
W trakcie badań znaleźliśmy 10 martwych nietoperzy, z których część prawdopodobnie zginęła z zimna. Warto jednak nadmienić, że liczba ta była zaskakująco niska (na corocznym poziomie).