Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,588
  • Visitors:
    • Today:227
    • This year:377,107
 
Adres:
 
BIURO W WARSZAWIE (SIEDZIBA)
ul. Radomska 22 lokal 32, 02-323 Warszawa,
tel/fax: 0-22 822 54 22;
e-mail: [email protected]
(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00)
 
Biuro Regionalne w Siedlcach
Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
tel./fax: 25 755 15 47
(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00)
 
Prezes: Dominik Krupiński
 
Nasze Towarzystwo jest organizacją pozarządową, której misją jest ochrona dzikożyjących gatunków roślin i zwierząt. Formalnie istniejemy od roku 1994, ale nasze początki sięgają pierwszej połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wówczas grupa ornitologów, pracujących i studiujących w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Akademia Podlaska), zainicjowała kompleksowe zbieranie informacji na temat awifauny Niziny Mazowieckiej. Bardzo szybko nawiązaliśmy kontakty z ponad 200 osobami, które dostarczały dane o występowaniu nie tylko ptaków, ale i płazów, gadów i ssaków. Materiały te zostały zdeponowane w Regionalnej Kartotece Faunistycznej. Na początku lat dziewięćdziesiątych osoby koordynujące badania faunistyczne utworzyły Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”. Od początku roku 2002 w Towarzystwie funkcjonuje Sekcja Botaniczna, która postawiła sobie za cel monitoring i ochronę rzadkich gatunków roślin na Nizinie Mazowieckiej.