Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,718
  • Visitors:
    • Today:931
    • This year:377,829
 
ADRES
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS
ul. Irydowa 7 
45-655 Opole
 
Prezes – Maciej Wyszyński
 
Stowarzyszenia Ochrony Przyrody „BIOS”,  od 1997 r. zajmuje się tematyką ochrony przyrody, ochrony środowiska, a także zrównoważonego rozwoju na obszarze województwa opolskiego, a także Polski i krajów Unii Europejskiej.
 
Stowarzyszenie przechodziło różne fazy rozwoju i wczesniej funkcjonowało jako Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Śląska Opolskiego, następnie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, po czym po wielu doświadczeniach i zrealizowanych projektach zdecydowało się rozszerzyć działalność na cały aspekt tematów dotyczących zrównowazonego rozwoju oraz przestrzennie na obszar krajów Unii Europejskiej.
 
Jednak podstawowe spektrum zainteresowania koncentruje się nadal na tematyce ochrony przyrody, gospodarki przestrzennej i edukacji ekologicznej na obszarze województwa opolskiego. Zapraszamy do zapoznania się z naszym dorobkiem, ofertą oraz do nawiązania potencjalnej współpracy.