Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,719
  • Visitors:
    • Today:980
    • This year:377,878
Andrzej Węgiel
 
Spis Zimowisk Nietoperzy jest ogólnopolską akcją koordynowaną przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i Centrum Informacji Chiropterologicznej. Jego celem jest zebranie informacji o zimowiskach nietoperzy, ich rozmieszczeniu, wielkości oraz zagrożeniach i potrzebach ochrony. W spisie może wziąć udział każdy, kto posiada informację o zimowaniu choćby jednego nietoperza, nawet jeżeli jego gatunek nie został określony. Wszyscy uczestnicy wypełniają karty, oddzielnie dla każdego zimowiska. Gdyby kilka osób przesłało informację o tym samym zimowisku, to będą się one wzajemnie uzupełniać.
Ostateczną formą będzie komputerowa baza danych, która zostanie wydrukowana i powielona dla wszystkich, którzy przesłali informacje. Dla poszczególnych stanowisk będzie można uzyskać dane o położeniu, liczbie nietoperzy, osobach kontrolujących je w poszczególnych sezonach oraz o publikacjach. Spis zimowisk pozwoli w szybki sposób zapoznać się ze stanem poznania zimowej fauny nietoperzy w interesującym nas regionie kraju. Pozwoli także ocenić potrzeby w dziedzinie ochrony zimujących nietoperzy i zaplanować najważniejsze zabiegi ochronne.