Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,150
  • Visitors:
    • Today:434
    • This year:376,779
REDAKTOR NACZELNYMgr inż. Jolanta Węgiel
 
Absolwentka Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Specjalista do spraw promocji Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badaniami i ochroną nietoperzy zajmuje się od przeszło 20 lat. Autor, bądź współautor  47  publikacji naukowych i popularno-naukowych, głównie dotyczących nietoperzy oraz edukacji i promocji. Redaktor portalu internetowego www.nietoperze.pl (od 1997 r.). Współautor „ Leśnych map drogowych dla nietoperzy”. Członek  PTOP „Salamandra” oraz  Sekretarz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy.
 
 
 
 

Redaktor: Dr hab. Witold Grzywiński

 

Adiunkt w Katedrze Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktor nauk leśnych, specjalista w dziedzinie użytkowania lasu, ergonomii i chiropterologii. Zajmuje się m.in. zagadnieniami dotyczącymi występowania i praktycznej ochrony nietoperzy w lasach oraz wpływem gospodarki leśnej na nietoperze. Autor ponad 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz członek Komisji Ergonomii PAN.
 
 
 
 


Redaktor: Dr hab. Grzegorz Lesiński
 
Jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską obronił w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym k. Warszawy, a pracę habilitacyjną na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół faunistyki i ekologii ptaków i ssaków, zwłaszcza nietoperzy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wpływem przekształcenia krajobrazu przez człowieka na kształtowanie się i funkcjonowanie zespołów nietoperzy. W ramach prac w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Nietoperzy zajmuje się też ochroną tych ssaków. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i ponad stu artykułów popularno-naukowych, poświęconych nietoperzom. Jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Nietoperze” i członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Warszawie.
 

Redaktor: Maurycy Ignaczak.
 
Absolwent Policealnego Studium Leśnego w Porażynie, studiował na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Od 20 lat prowadzi badania w jednym z największych stanowisk nietoperzy w Polsce, w Jaskini Szachownica. Zajmuje się m.in. zjawiskiem rojenia oraz oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. Uczestniczył w Państwowym Monitoringu  Środowiska dla czterech gatunków nietoperzy. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych w dziedzinie chiropterologii.
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktor: Dr inż. Robert W. Mysłajek

.Ukończył leśnictwo na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, a także studia podyplomowe z biologii molekularnej naWydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z biologii obronił w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Pracuje jako adiunkt naukowy w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, a także członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach oraz Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”.

Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych nietoperzom. Pracuje w Radzie Redakcyjnej czasopisma naukowego „Nietoperze”.

 
 

Redaktor: Dr inż. Andrzej Węgiel
 
Adiunkt w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktor nauk leśnych, specjalista w dziedzinie urządzania lasu, ochrony przyrody, systemów informacji przestrzennej i chiropterologii. Zajmuje się m.in. zagadnieniami dotyczącymi występowania i praktycznej ochrony nietoperzy w lasach. Autor ponad 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Założyciel strony www.nietoperze.pl. Skarbnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy.
 
 

Redaktor: Mgr inż. Grzegorz Błachowski
 
Ukończył leśnictwo na Wydziale Leśnym SGGW, a także filologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; główny specjalista w Ośrodku Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Białymstoku. Zajmuje się m.in. zagadnieniami dotyczącymi występowania i praktycznej ochrony zwierząt, a także związanymi z tym działaniami edukacyjnymi. Od kilkunastu lat bierze udział w badaniach i inwentaryzacji nietoperzy, głównie na obszarach chronionych północno-wschodniej Polski (Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej). Wiceprezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy.
 
 
 
 
 

Redaktor: Mgr inż. Błażej Wojtowicz

 
Ukończył Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW. Pracował w Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW gdzie zajmował się działalnością naukową i dydaktyczną. Prowadził zajęcia z chiropterologii na Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW/SGH. Realizował szereg badań naukowych, projektów i warsztatów związanych z nietoperzami i ich ochroną zarówno jako pracownik uczelni wyższej jak i w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych nietoperzom. Prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy.

e-mail: [email protected]