Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:305,852
 • Visitors:
  • Today:846
  • This year:378,396
 • Bagrowska E. Badania nad zimową kolonią nietoperzy w okolicy Międzyrzecza UAM w Poznaniu, Zakład Zoologii Systematycznej 1978 Poznań
 • T Bajwolsk Tomasz Dynamika pojawów nietoperzy (Chiroptera, Vespertilionidae) w zimowiskach na terenie Poznania. UAM w Poznaniu, Zakład Zoologii Systematycznej 1998 Poznań
 • Bogdanowicz Wiesław Badania nad fauną nietoperzy (Chiroptera) Poznania UAM w Poznaniu, Zakład Zoologii Systematycznej 1982 Poznań
 • Bombicki K. Badania nad fauną nietoperzy (Chiroptera) województwa poznańskiego UAM w Poznaniu, Zakład Zoologii Systematycznej 1960 Poznań
 • Cholewa B. Badania nad fauną nietoperzy (Chiroptera) zimujących w Poznaniu UAM w Poznaniu, Zakład Zoologii Systematycznej 1980 Poznań
 • Chudzicka Ewa Występowanie nietoperzy w sadzie Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Zoologii 1987 Poznań
 • Chudzińska Iwona Nietoperze zimujace w fortyfikacjach Torunia UMK w Toruniu, Zakład Zoologii Kregowcow, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 1997 Toruń
 • Ciechanowski Mateusz Nietoperze (Chiroptera) Puszczy Darżlubskiej – skład gatunkowy, wybrane aspekty ekologii i biometria Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców 2000 Gdańsk
 • Łukasz Dezor Częstość przerywania snu zimowego u mopków, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) (Chiroptera, Vespertilionidae) zimujących w Forcie I w Poznaniu. UAM w Poznaniu, Zakład Zoologii Systematycznej 1998 Poznań
 • Jarno Anna Struktura i dynamika zimowych kolonii nietoperzy w Sudetach Zachodnich Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze 1995 Wrocław
 • Jarzembowski Tomasz Preferencje siedliskowe karlika większego Pipistrellus nathusii na Mierzei Wiślanej Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców 1995 Gdańsk
 • Jodłowska Agata Występowanie nietoperzy w sadzie Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Zoologii 1993 Poznań
 • Kliś Tomasz Struktura i dynamika populacji zimujących nietoperzy w jaskiniach góry Połom w Górach Kaczawskich Uniwersytet Wrocławski, Zakład Ekologii Ptaków 1991 Wrocław
 • Kłosowska Hanna Nietoperze w skrzynkach lęgowych na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w latach 1998-1999 UMK w Toruniu, Zakład Zoologii Kręgowców 2000 Toruń
 • Koralewska Iwona Występowanie nietoperzy w sadzie Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Zoologii 1991 Poznań
 • Kowalski Marek Charakterystyka zgrupowań nietoperzy przebywających w wybranych podziemiach Warszawy Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii 1988 Warszawa
 • Kunderak Katarzyna Hibernacja nocka rudego (Myotis daubentoni (Kuhl, 1819)) w sztolni w Sowiej Dolinie koło Karpacza Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze 1997 Wrocław
 • Langowski Andrzej Wybiórczość miejsc żerowania i sezonowe zmiany aktywności łowieckiej nietoperzy na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii 1997 Warszawa
 • Lesiński Grzegorz Zagadnienia ekologii nietoperzy zimujących w sztucznych podziemiach na Mazowszu Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii 1982 Warszawa
 • Łupicki Dariusz Różnice szybkości jesiennej akumulacji tłuszczu u osobników nocka rudego (Myotis daubentoni (Kuhl, 1819)) w zależności od płci, wieku i wymiarów ciała Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Przyrodnicze 1996 Wrocław
 • Mika Dariusz Mikrokomputerowy system Rejestracji Przelotów nietoperzy Politecnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Instytut Cybernetyki 1996 Wrocław
 • Niedzielski Leon Pożyteczność nietoperzy w niszczeniu szkodników leśnych Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaiu, Zakład Ochrony Lasu 1951 Poznań
 • Paszkiewicz Renata Częstość przebudzeń i dynamika masy nocka rudego (nocka Daubentona) (Myotis daubentoni (Kuhl, 1819)) w czasie hibernacji Uniwersytet Wrocławski, Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców 1993 Wrocław
 • Pawlikowski Jarosław Zimowa inwentaryzacja nietoperzy [Chiroptera] w wybranych jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego i okolicach w latach 1991-1995 Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego 1995 Poznań
 • Pykało Anna Aktywność łowiecka mroczka późnego (Eptesicus serotinus) w różnych środowiskach peryferyjnej części Warszawy (Rembertowa) Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii 1995 Warszawa
 • Radzicki Grzegorz Dynamika liczebnosci zimujacych nietoperzy w Jaskini „Szachownica” w sezonach 1993/94 i 1994/95 Uniwersytet Lodzki, Katedra Ekologii i Zoologii Kregowcow 1995 Łódź
 • Ruczyński Ireneusz Nietoperze zasiedlajace skrzynki legowe na terenie Zaborskiego i Gostyninsko-Wloclawskiego Parku Krajobrazowego UMK w Toruniu, Zakład Zoologii Kregowcow, Instytut Biologii 1995 Toruń
 • Rajter Joanna Aktywność socjalna i żerowiskowa karlika większego Pipistrellus nathusii (Keysering et Blasius, 1839) (Chiroptera) w parku Szczytnickim we Wrocławiu Uniwersytet Wrocławski, Instytut Zoologiczny 1999 Wrocław
 • Rymarzak Grzegorz Dynamika i wybiórczość miejsc żerowania nocka rudego Myotis daubentoni w Gdańsku Oliwie Uniwersytet Gdański, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców 1997 Gdańsk
 • Struzik Jolanta Aktywność podkowców małych Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) z terenu Pienin Uniwersytet Wrocławski, Instytut Zoologii 1997 Wrocław
 • Szkudlarek Rafał Charakterystyka środowiska hibernacji wybranych gatunków nietoperzy w rezerwacie nietoperzy Nietoperek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców 1993 Wrocław
 • Węgiel Andrzej Inwentaryzacja letnich kolonii podkowca małego Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) w Beskidach Zachodnich i Pieninach Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego 1994 Poznań
 • Węgiel Jolanta Inwentaryzacja nietoperzy (Chiroptera) na terenie Wyżyny Częstochowskiej Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Ochrony Lasu i Środowiska Przyrodniczego 1994 Poznań
 • Wodziczko Wojciech Nietoperze [Chiroptera] w Karkonoskim Parku Narodowym Akademia Rolnicza w Poznaniu, Instytut Zoologii Stosowanej 1982 Poznań
 • Zazdrosińska-Pieczara Elżbieta Zespoły nietoperzy w środowisku miejskim i pozamiejskim Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii 1991 Warszawa