Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,854
  • Visitors:
    • Today:926
    • This year:378,476
Powstało Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy
 
Praktyczną ochronę nietoperzy w Polsce prowadzą przede wszystkim przyrodnicze organizacje społeczne. W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku powstało w Polsce kilka stowarzyszeń, które realizują badania i ochronę tych zwierząt oraz starają się za pomocą kampanii edukacyjnych przełamywać nagromadzone wokół nich negatywne mity. W ubiegłym roku część z tych organizacji uznało, że znacznie łatwiej będzie im pracować, jeśli połączą swoje siły.
W kwietniu 2000 r. cztery największe z nich (Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”) podpisały ogólnopolskie Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy. Następnie do PON przyłączyło się Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny oraz St owarzyszenie dla Natury „Wilk”, zaś stałym współpracownikiem PON zostało Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.PON prowadzi wspólne przedsięwzięcia ochronne, wydaje popularne publikacje o nietoperzach oraz specjalistyczne czasopismo naukowe, prowadzi wspólną bazę danych o stanowiskach tych ssaków itp.
W 2001 organizacje skupione w PON wspólnie podjęły się organizacji polskich obchodów Międzynarodowego Roku Ochrony Nietoperzy. Dzięki dobrej łączności pomiędzy poszczególnymi organizacjami tworzącymi PON, praktycznie wszystko jedno której z należącej do Porozumienia organizacji zostanie np. zgłoszona informacja o występowaniu w jakimś miejscu kolonii rozrodczej lub zimowiska nietoperzy, albo też o grożących im niebezpieczeństwie. Wiadomość ta zostanie niezwłocznie przesłana do właściwego ośrodka.
W jedności siła! Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje, instytucje i firmy, do współpracy z PON.
Andrzej Kepel, przewodniczący Rady Przedstawicieli PON