Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,147
  • Visitors:
    • Today:395
    • This year:376,740
Historia Ogólnopolskich Konferencji Chiropterologicznych
 
9 i 10 maja 1987 r. w Warszawie odbyła się konferencja na temat „Stan badań nad nietoperzami w Polsce i problemy ich ochrony”, zorganizowana przez Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Warszawskiego. Organizacja konferencji okazała się kamieniem milowym polskiej chiropterologii. Uczestniczyły w niej 23 osoby z 11 ośrodków, wygłoszono 12 referatów, między innymi na temat rozmieszczenia nietoperzy w poszczególnych regionach kraju, zagadnień ekologii oraz problemów ich ochrony. Szczególnie duży nacisk położono na ochronę siedlisk tych zwierząt. Zredagowano oświadczenie, na temat konieczności zastosowania skuteczniejszych środków, w celu zabezpieczenia największego polskiego zimowiska nietoperzy, w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Przyjęto propozycję stworzenia organizacji badaczy nietoperzy, wydawania biuletynu informacyjnego oraz zorganizowania centrum informacyjnego w Krakowie. Zgodnie z postanowieniami, następne konferencje, organizowane były corocznie, przez kolejne ośrodki chiropterologiczne z całego kraju.