Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,145
  • Visitors:
    • Today:345
    • This year:376,690
Radosław Dzięciołowski
 
Niewiele wiemy o pasożytach nietoperzy. Ostatnią większą pracę o ich ektoparazytofaunie na podstawie materiałów zebranych na Dolnym Śląsku napisał prof. Ryszard Haitlinger pod koniec lat siedemdziesiątych. Ponieważ ci nieproszeni lokatorzy futer i błon lotnych są często specyficzni dla nietoperzy, tym bardziej jest to interesująca grupa ekologiczna. Należą tu dwie grupy stawonogów (wymienione zostały tylko najważniejsze grupy stwierdzane na nietoperzach):
- owady: muchówki z rodziny mrokawkowych (Nycferibiidae), pchły (Siphonaptera) oraz wszy (Anoplura)
- roztocze: Spinfurnicidae, Macronyssidae, Dermanyssidae, Veigaiaidae, Myobiidae, Argasidae, lxodidae.
 
Dlatego przebadanie krajowej parazytofauny wydaje się celowe i potrzebne do uzupełnienia wiedzy na ten temat. Zwracam się więc do wszystkich prowadzących badania z udziałem metod inwazyjnych (łapanie nietoperzy) o zbieranie wszelkich dostrzeżonych pasożytów, zarówno z błon lotnych (np. Spinfurnicidae), jak i z sierści (np. pchły, mrokawki) czy przyczepionych do skóry (np. kleszcze). W tym celu należy pęsetą zbierać je do epruwetek z 75% alkoholem etylowym. Nie może być on skażony wodorotlenkiem potasu (KOH). Zebrany i odpowiednio zaetykietowany materiał mogę podjąć się zbierania i kierowania do odpowiednich specjalistów. Jest to ważne i utrudnione szczególnie w przypadku roztoczy. Bardzo proszę o ewentualny kontakt w tej sprawie.