Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:291,108
  • Visitors:
    • Today:678
    • This year:373,846

Park Narodowy Gunung Mulu  to jedna z najtrudniej dostępnych atrakcji turystycznych malezyjskiej części Borneo. Jego nazwa pochodzi od góry Mount Mulu, która stanowi najwyższy szczyt na terenie prowincji Sarawak (2376 m n.p.m.). Na obszarze prawie 529 km2 dotychczas stwierdzono  około 4150 gatunków roślin, 4000 grzybów, 80 ssaków, 270 ptaków, 130 gadów, 50 ryb oraz 20 000 owadów. Choć są to imponujące liczby, ciągle nie wiemy jeszcze, jaki stanowią procent występującej  tu flory i fauny. Przewodnik zwrócił uwagę na słaby stopień rozpoznania  fauny parku.

Walentynkowe nocki rude Myotis daubentonii z Twierdzy Osowiec (fot. Grzegorz Błachowski)

Rok 2015 jest jak na razie wyjątkowy pod względem liczebności nietoperzy w zimowiskach. Po ostatnich doniesieniach z "Nietoperka" oraz Ojcowskiego Parku Narodowego mamy także rekordowe dane z Twierdzy Osowiec.

14 lutego w Osowcu-Twierdzy przeprowadzono kolejny monitoring nietoperzy zimujących w obiektach militarnych zbudowanych głównie "za cara", jeszcze w 2. połowie XIX wieku. W starych schronach odnaleziono 438 osobników nietoperzy z 6 gatunków.

Fot. Maurycy Ignaczak

W dniach 6-8 lutego bieżącego roku Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wspierana zaprzyjaźnionymi „nietoperzowcami” z różnych ośrodków przeprowadziła inwentaryzację zimujących nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego okolicy. Liczenie przez Sekcję Teriologiczną zimujących nietoperzy w jaskiniach Parku ma długą tradycję; tegoroczna inwentaryzacja była już 27. z kolei. Koordynatorem akcji był opiekun Sekcji Teriologicznej dr hab. Witold Grzywiński.

W dniach 10-11 stycznia 2015 r. odbyło się coroczne liczenie nietoperzy zimujących w podziemiach i obiektach wolnostojących Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU). Liczenia nietoperzy odbywa się na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Strony