Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:260,959
  • Visitors:
    • Today:335
    • This year:403,612
Fot. Maurycy Ignaczak

W dniach 6-8 lutego bieżącego roku Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wspierana zaprzyjaźnionymi „nietoperzowcami” z różnych ośrodków przeprowadziła inwentaryzację zimujących nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego okolicy. Liczenie przez Sekcję Teriologiczną zimujących nietoperzy w jaskiniach Parku ma długą tradycję; tegoroczna inwentaryzacja była już 27. z kolei. Koordynatorem akcji był opiekun Sekcji Teriologicznej dr hab. Witold Grzywiński.

W dniach 10-11 stycznia 2015 r. odbyło się coroczne liczenie nietoperzy zimujących w podziemiach i obiektach wolnostojących Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU). Liczenia nietoperzy odbywa się na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Noceki duże. Fot. Maurycy Ignaczak

10 i 11 stycznia br. odbędzie się coroczne liczenie nietoperzy hibernujących w rezerwacie przyrody „Nietoperek” i obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 obejmującym Międzyrzecki Rejon Umocniony w Lubuskiem.

Te poniemieckie fortyfikacje od lat są największym w Polsce i jednym z największych w Europie zimowisk tych latających ssaków.

Nocek duży. Fot. Maurycy Ignaczak

Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Katowicach, na posiedzeniu w dn. 27 października 2014 r., pozytywnie zaopiniowała propozycję powiększenia położonego w sąsiedztwie Raciborza rezerwatu "Łężczok". Rezerwat wchodzi w skład specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Stawy Łężczok” (PLH240010), jest także ważną ostoją nietoperzy.

Strony