Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:279,938
  • Visitors:
    • Today:649
    • This year:363,210

Dzięki przyznanej przez Fundusz dla Przyrody dotacji na ochronę populacji mopka w Łęgach Odrzańskich Fundacja Edusilesia zakupiła i zawiesiła przy udziale miłośników nietoperzy z Wrocławia 42 budki szczelinowe dla mopków.

Zapraszamy chiropterologów do udziału w XII Konferencji z cyklu "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie", która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2016 r. w Rogowie. Dla nas cenna będzie szczególnie sesja piąta rozpoznanie różnorodności gatunkowej nietoperzy leśnych.Termin zgłaszania propozycji referatów upływa 29 lutego 2016 r.

szczegółowe informacje na stronie: http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/index.htm

W prestiżowym czaspiśmie Mammal Review ukazała się praca dotycząca drapieżnictwa na nietoperzach. Z racji swej długowieczności nietoperze były wręcz przez część badaczy traktowane jak UFO (uncatcahbe flayig objects – niełapalne obiekty latające), tymczasem okazuje się, że praktycznie na całym świecie nietoperze są łapane przez taki. O ile nie zaskakuje dość powszechne i dobrze poznane drapieżnictwo ze strony sów, to znacznie mniej wiedziano o drapieznictwie ze strony drapieżników dziennych, przede wszystkim ptaków szponiastych, ale też nawet drobnych wróblowatych.

Strony