Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,589
  • Visitors:
    • Today:236
    • This year:377,116
Fot. Maurycy Ignaczak

W dniach 6-8 lutego bieżącego roku Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wspierana zaprzyjaźnionymi „nietoperzowcami” z różnych ośrodków przeprowadziła inwentaryzację zimujących nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego okolicy. Liczenie przez Sekcję Teriologiczną zimujących nietoperzy w jaskiniach Parku ma długą tradycję; tegoroczna inwentaryzacja była już 27. z kolei. Koordynatorem akcji był opiekun Sekcji Teriologicznej dr hab. Witold Grzywiński.

Podczas trzech dni pobytu w Ojcowie zinwentaryzowaliśmy 19 jaskiń. Wśród nich znalazły się jaskinie Ciemna i Łokietka, które są jedną z głównych atrakcji turystycznych Parku, oraz mniejsze jaskinie nieudostępnione dla turystów. Odwiedziliśmy również Jaskinię Nietoperzową, która leży tuż poza granicami Parku i jest jednym z największych zimowiska nietoperzy na Wyżynie Krakowsko. W trakcie liczenia stwierdziliśmy rekordową liczbę 641 osobników zimujących nietoperzy.

Były wśród nich następujące gatunki: podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) podkowiec duży (Rhinolophus ferrumequinum), nocek duży (Myotis myotis), nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), nocek Natterera (Myotis nattereri), nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek wąsatek/Brandta (Myotis mystacinus/brandtii), gacek brunatny (Plecotus auritus) i mopek (Barbastella barbastellus). Najliczniejszym gatunkiem podczas tegorocznej inwentaryzacji był podkowiec mały, którego liczba wyniosła prawie 500 osobników i jest to rekordowy wynik w porównaniu z latami ubiegłymi.

Pomimo pokaźnej warstwy śniegu oraz trudności terenowych w dotarciu do niektórych jaskiń, udało nam się zinwentaryzować wszystkie zaplanowane obiekty. Ważnym doświadczeniem dla członków Sekcji była możliwość zobaczenia z bliska gatunków, których zasięg występowania nie obejmuje terenów nizinnych kraju. Jesteśmy zachwyceni urokliwością miejsca, jakim jest Ojcowski Park Narodowy. Na długo zachowają się w naszej pamięci obrazy niesamowitych jaskiń oraz zapierającego dech w piersiach krajobrazu. Z niecierpliwością czekamy na wyprawę za rok i mamy nadzieję, że zostaną pobite kolejne rekordy.

Małgorzata Hoppe

Prezes Sekcji Teriologicznej Koła Leśników UP w Poznaniu