Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:291,115
  • Visitors:
    • Today:738
    • This year:373,906
(fot. RDOŚ Lublin)

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Lublinie dokonali  odbioru prac polegających na zabezpieczeniu wejść do  kamieniołomów w Bochotnicy oraz zabezpieczeniem przed ich zawaleniem.

Prace związane z zabezpieczeniem zimowego schronienia nietoperzy rozpoczęły się na początku roku. Ich celem było ratowanie zimowiska nietoperzy ze względu na postępującą erozję kamieniołomów, degradację jego stropu, pogarszające się warunków mikroklimatyczne oraz niepokojenie nietoperzy przez osoby postronne. Ponieważ kamieniołomy w Bochotnicy są unikalnym obiektem w skali Europy oraz największą w tej części Polski kolonią nietoperzy, przeprowadzenie tych zabiegów stało się niezbędne.

Prace w tym miejscu rozpoczęły się na początku roku od badań przeprowadzonych przez naukowców z UMCS. Badali oni warunki geologiczne oraz mikroklimat panujący w kamieniołomach. W tym celu zainstalowano czujniki mierzące podstawowe parametry, typu temperatura i wilgotność powietrza. Z uzyskanych w ten sposób danych przygotowana została dokumentacja na podstawie której zaplanowano dalsze etapy prac, czyli budowę zabezpieczeń, ochraniających komory kamieniołomu przed zawaleniem a także przed niekontrolowanym dostępem ludzi.

Trudną sprawą do zrealizowania było wypracowanie złotego środka, który by pogodził dwie ważne dla tego miejsca sprawy. Przede wszystkim ochronę kolonii nietoperzy a jednocześnie stworzenia możliwości, by kamieniołomy były udostępnione dla zorganizowanego ruchu turystycznego. Każdej zimy przebywa tam kilkaset nietoperzy kilkunastu gatunków, z których każdy jest pod ochroną. W tym miejscu nietoperze się również rozmnażają.

Jak wyjaśnia Paweł Duklewski z RDOŚ w Lublinie skala utrudnień w realizacji tego zadania była wysoka. Przede wszystkim ze względu na ukształtowanie powierzchni, geologię obszaru, napięty harmonogram prac, a także okresy ochronne dla nietoperzy. – Wykonano prace ziemne, niwelacyjne i fundamentowe, zabudowę obudowy podporowej drewnianej, kotwienie stropu kamieniołomu w partiach przyotworowych, zabezpieczenie wlotów drzwiami stalowymi, usunięcie drzew z rejonu skarpy nad otworami wlotowymi oraz ogrodzenie ochronne dla przedpola kamieniołomu – tłumaczy Duklewski.

Prace w kamieniołomie w Bochotnicy były częścią większego projektu. Dotyczył on przeprowadzenia działań ochronnych na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody w województwie lubelskim. Chodziło głównie o ochronę nietoperzy oraz susłów perełkowanych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeznaczyła na ten cel 1,5 mln zł. jednak 85 proc. tej pokryje dotacja z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło (Wiadomości z Lublina i Regionu)