Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:291,109
 • Visitors:
  • Today:688
  • This year:373,856
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Sekcja Teriologiczna Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza wszystkich miłośników nietoperzy na XXIII Ogólnopolską Konferencję Chiropterologiczną, która odbędzie się w Sypniewie w dniach 28-30 marca.
 
Komitet Honorowy
 • prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz (Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie)
 • prof. dr hab. Roman Gornowicz (Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn (Kierownik Centrum Informacji Chiropterologicznej, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie)
 • mgr inż. Janusz Zaleski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody)
Komitet Naukowy
 • dr hab. Witold Grzywiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – przewodniczący
 • dr Mateusz Ciechanowski (Uniwersytet Gdański)
 • dr Joanna Furmankiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr inż. Andrzej Kepel (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”)
 • dr hab. Grzegorz Lesiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr inż. Robert Mysłajek (Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”)
 • dr Krzysztof Piksa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr inż. Andrzej Węgiel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Komitet Organizacyjny
 • Jolanta Węgiel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – przewodnicząca
 • Joanna Skonieczna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – sekretarz
 • Jolanta Błasiak (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
 • Radosław Jaros (PTOP „Salamandra”)
 • Beata Kątna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Andrzej Langowski (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
 • Monika Lesz (Ministerstwo Środowiska)
 • Maciej Łochyński (Biotope.pl)
 • Karolina Mazurska (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
 • Urszula Turek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Mikołaj Zbonik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Miejsce
Pałac w Sypniewie (woj. kujawsko-pomorskie, gmina Więcbork)
Sypniewo, ul. 29 Stycznia 45, tel. 665-077-766
 
Patronat medialny: 
Dojazd
Własnym samochodem: Pałac Sypniewo znajduje się przy drodze nr 189 z Więcborka do Złotowa. Ośrodek zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe.
Autobusem: do Sypniewa można dojechać z Więcborka autobusem relacji Więcbork – Sępólno Krajeńskie (PKS Chojnice).
 
Koszty
Opłata konferencyjna (obejmuje: wyżywienie łącznie z bankietem, materiały konferencyjne, udział w sesjach referatowych i posterowych, nie obejmuje: noclegów):
 • normalna (do 10 marca) – 300 zł
 • ulgowa dla doktorantów, studentów i uczniów (do 10 marca) – 250 zł
 • późna (po 10 marca) – 350 zł
Płatne przelewem na konto:
90 2030 0045 1110 0000 0107 3730 (z dopiskiem OKCh)
Romuald Adamski Zespół Pałacowo-Parkowy Sypniewo
ul. 29 stycznia 45, 89-422 Sypniewo
 
Ceny noclegów (za jedną osobę, za noc, płatne na miejscu):
 • w pokoju jednoosobowym, w pałacu – 120 zł
 • w pokoju dwuosobowym, w pałacu – 60 zł
 • w pokoju trzyosobowym, w pałacu – 40 zł
 • w pokoju wieloosobowym, w schronisku – 25 zł
 
Zgłoszenia
Zgłoszeń na konferencję należy dokonywać w terminie do 01.03.2014 r., za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: http://www.okch23.biotope.pl
Osoba zgłaszająca, po wypełnieniu formularza, otrzyma informację zwrotną z podanym numerem konta bankowego, na które należy wnieść opłatę konferencyjną. Noclegi będą opłacane bezpośrednio w ośrodku, po przyjeździe na konferencję.
 
Referaty i postery
Uczestnicy zgłaszający referat lub poster, oprócz wypełnienia formularza zgłoszeniowego, proszeni są dodatkowo o przysłanie streszczenia do Witolda Grzywińskiego (e-mail: [email protected]) w terminie do 01.03.2014 r. Proszę zaznaczyć w e-mailu, czy streszczenie dotyczy posteru, czy referatu. Komitet Naukowy na podstawie nadesłanych streszczeń dokona kwalifikacji referatów i posterów do zaprezentowania na konferencji. Autorzy zostaną poinformowani o wyniku kwalifikacji do 15.03.2014 r.
Format posterów: 70×100 cm.
 
Przygotowanie streszczeń – wytyczne
Streszczenia należy przygotować w formacie MS Word, zgodnie z załączonym szablonem. Streszczenie powinno zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów, afiliacje bez danych adresowych oraz e-mail pierwszego autora. Podział strukturalny na: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki i Dyskusja (w przypadku prac o charakterze nie eksperymentalnym, układ streszczenia może być inny).
Maksymalna objętość streszczenia nie powinna przekraczać 1 strony formatu A4. W streszczeniu nie należy umieszczać cytowań bibliograficznych. Istnieje możliwość umieszczenia materiałów ilustracyjnych i tabelarycznych, jednak ich ilość należy ograniczyć do minimum. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek językowych i niezbędnych skrótów bez powiadomienia autorów.
 
Kontakt
Joanna Skonieczna (sekretarz), e-mail: [email protected], tel. 607-313-336.
 
MATERIAŁY DO POBRANIA
Warszaty_GIS - Warsztaty „GIS w ochronie przyrody” 28 marca 2014
Streszczenie_przykład – jak mają wyglądać streszczenia