Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:301,345
  • Visitors:
    • Today:4,300
    • This year:372,995
Szachownica, Sala Wejściowa
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Szachownica PLH240004 tworzy kompleks kilku jaskiń, które ze względu na warunki mikroklimatyczne panujące wewnątrz są obszarem szczególnej koncentracji nietoperzy w Polsce południowej. Ze względu na zły stan górotworu tego obiektu, istnieje ryzyko całkowitego zawalenia części podziemi. Spowodowałoby to bezpowrotną utratę istniejącego siedliska tych zwierząt w jaskini.
 
W związku z koniecznością utrzymania we właściwym stanie miejsca hibernacji i rojenia gatunków nietoperzy, będących przedmiotem ochrony omawianego obszaru, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.