Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:279,799
  • Visitors:
    • Today:796
    • This year:363,147

II edycja Mistrzostw Ambasadorów Podkowca potrwa od 10 stycznia do 1 czerwca 2017 r. Każdy kto chce podzielić się wiedzą o podkowcu małym i innych gatunkach nietoperzy może to zrobić w ramach naszych mistrzostw, a przy okazji ma szansę na wygranie cennej nagrody – kilkudniowego, zagranicznego wyjazdu z chiropterologami z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Mistrzostwa polegają na zbieraniu „podkowców” do swojej kolonii. Aby zdobyć punkty, należy zapromować Krainę Podkowca, zrobić zdjęcie lub nakręcić film z osobami które biorą udział w akcji, uśmiechają się jak podkowce i machają „skrzydełkami”. Może to zrobić każdy. Wystarczy przeczytać o projekcie LIFE Podkowiec+ na stronie www.podkowiecplus.pl i zamieszczać zdjęcia lub filmy na profilu: www.facebook.com/groups/ambasadorzypodkowca

II Mistrzostwa Ambasadorów Podkowca 10 stycznia  –  1 czerwca 2017 r.
- Promujesz informacje o podkowcu małym i Krainie Podkowca
- Zbierasz „podkowce” do swojej kolonii
- Możesz wygrać jeden z wyjazdów zagranicznych z PTPP „pro Natura”

Poznaj podkowca małego i podziel się wiedzą z innymi. 

1. II Mistrzostwa „Ambasadorów podkowca” trwają od 10 stycznia do 1 czerwca 2017 r. Organizatorem akcji jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” www.podkowiecplus.pl     www.fb.com/podkowiec    www.fb.com/KrainaPodkowca
Mistrzostwa prowadzone są w ramach działań promocyjnych projektu LIFE Podkowiec+.

2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową przez cały czas trwania mistrzostw: [email protected]. Do zgłoszenia należy dodać krótki opis kandydata na ambasadora oraz zdjęcie.

3. Zbieranie „podkowców”.
Udział w mistrzostwach polega na przeprowadzaniu działań informacyjnych i promocyjnych o Krainie Podkowca i zbieraniu „podkowców”. Aby zbierać punkty należy wykonać zdjęcie lub filmik z osobami machającymi rękami i uśmiechającymi się jak podkowce. „Podkowcami” są uczestnicy akcji promocyjnych np. turyści, uczniowie, uczestnicy konferencji, prelekcji, wykładów. Biorący udział w zawodach za każdym razem występują na zdjęciu lub filmiku w koszulce Krainy Podkowca, posiadają zawieszkę z logiem Krainy Podkowca lub inny atrybut ambasadora.

4. Zamieszczanie filmów i zdjęć.
Zdjęcia i filmy z przeprowadzonych akcji zamieszczane są osobiście przez kandydata na ambasadora lub pomocników na profilu: www.fb.com/groups/ambasadorzypodkowca
Do zdjęć i filmów dodawana jest informacja, kiedy akcja została przeprowadzona, kto w niej uczestniczył oraz ile „podkowców” w czasie danej akcji zdobył. Po zakończeniu mistrzostw komisja przeprowadza weryfikację zdobytych punktów.

5. Punktacja.
a) 1-49 osób - za każdą osobę 1 „podkowiec”.
b) 50 osób i więcej w czasie jednej zorganizowanej akcji - maksymalnie 50 „podkowców”.
Uczestnik akcji może być liczony u jednego ambasadora i jednego pomocnika jeden raz w czasie każdej z edycji mistrzostw.
Liczba zdobytych podkowców uzależniona jest od sposobu dokumentowania informacji:
- Jeżeli relacja jest dokumentowana zdjęciami, wówczas punkty liczone są pojedynczo.
- Jeżeli zamieszczany jest filmik np. na facebooku lub youtube, wówczas podkowce liczone są podwójnie.
  
6. Pomocnicy ambasadora.
Kandydat na ambasadora podkowca może mieć pomocników, którzy działają na tych samych zasadach co on, m.in. występują w koszulce Krainy Podkowca lub z atrybutem podkowca. „Pomocnicy ambasadora” mogą organizować niezależne akcje lub mogą współorganizować akcje z ambasadorem, każdorazowo wykazując się zaangażowaniem i wiedzą. „Podkowce” zbierane przez pomocnika dodawane są do „populacji” ambasadora. Liczba pomocników jest nieograniczona. Jeden pomocnik może pomagać tylko jednemu ambasadorowi. Rejestracja pomocników następuje w każdym momencie trwania mistrzostw. Rejestracja odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia wraz z opisem osoby i zdjęciem na adres: [email protected].

7. Zgoda na zamieszczenie zdjęć i filmów w internecie.
Osoby które machają i uśmiechają się jak podkowiec, wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów w internecie. Rolą kandydatów na ambasadorów i pomocników jest poinformowanie o tym biorących udział w akcji.

8. Nagrody w konkursie – wyjazd zagraniczny.
Nagrodą w konkursie jest zaproszenie na zagraniczny wyjazd studyjny w 2017 r. z chiropterologami z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” i zaproszonymi gośćmi. Wyjazdy studyjne odbywać się będą w dwóch terminach, druga połowa czerwca i pierwsza połowa lipca. Pierwsze 5 osób z największą ilością „podkowców”, wygrywa nagrody bezpośrednio za zajęcie 1,2,3,4,5 miejsca, kolejne 4 zaproszenia na wyjazd, losowane są wśród pozostałych aktywnych osób biorących udział w mistrzostwach. Jedno zaproszenie zostanie rozlosowane wśród aktywnych uczestników mistrzostw już 1 kwietnia 2017 r. w czasie wydarzenia „Podkowiec ma gust!” i wręczenia wyróżnień Złotego Podkowca i znaku jakości Kraina Podkowca na zamku w Nowym Wiśniczu. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w wydarzeniu „Podkowiec ma gust!”

9. Nagroda - wyjazd zagraniczny.
Kilkudniowe wyjazdy odbędą się w dwóch terminach do wyboru: druga połowa czerwca 2017 r. i pierwsza połowa września 2017 r. W tym czasie będzie okazja do szczegółowego zapoznania się z niezwykłym światem podkowca oraz przykładami działań promocyjnych z wykorzystaniem nietoperzy. Przy zgłoszeniu prosimy o informację, który z terminów wyjazdu preferujesz.

10. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród.
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi po przeliczeniu punktów. W przypadku gdy laureat konkursu nie wykorzysta nagrody, nie otrzyma rekompensaty finansowej. W takim przypadku w wyjeździe weźmie udział kolejna osoba z najwyższą punktacją w mistrzostwach. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie II Mistrzostw Ambasadorów Podkowca z ramienia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody jest Piotr Firlej [email protected]

11. Ambasadorzy pomocnikami kandydatów.
Ambasadorzy, którzy uzyskali tytuł w czasie I Mistrzostw Ambasadorów Podkowca: Jakub Marek Nowak, Sylwia Kazek, Karolina Bąk, nie biorą udziału w walce o nagrody, wyjazd już mają zagwarantowany. Mogą wspierać innego uczestnika akcji, będąc jego pomocnikiem.

Piotr Firlej