Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:291,115
  • Visitors:
    • Today:743
    • This year:373,911
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki uzyskał dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Program edukacyjno-informacyjny „Strasznie pożyteczne – nietoperze i inne zwierzę”.
 
Program „Strasznie pożyteczne – nietoperze i inne zwierzę” przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych w Markach. Motywem przewodnim programu edukacyjnego jest ochrona „strasznych” zwierząt: w szczególności nietoperzy i krajowych gatunków gadów, które mimo, iż są pożyteczne i niegroźne w wielu osobach wzbudzają lęk. Za pomocą wykorzystanych w programie metod aktywizujących, takich jak czynny udział w szkoleniach edukacyjnych, samodzielne składanie budek i konkurs plastyczny, podniesiony zostanie poziom świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej.
 
Dzięki realizacji całego projektu na terenie miasta Marki zostanie zwiększona ilość miejsc do bytowania dla nietoperzy i miejsc lęgowych dla najmniejszych ptaków. Zdobyta wiedza zwiększy poczucie odpowiedzialności za otoczenie i przyczyni się do zaangażowania w działania na rzecz ochrony przyrody, a także uświadomi młodzieży, iż posiadają własny wpływ na zwiększenie liczebności latających ssaków i najmniejszych ptaków na terenie gminy Marki.
 
Wniosek w sprawie dofinansowania powyższego zadania został rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW w Warszawie w dniu 10 kwietnia 2014 roku. Uchwałą Zarządu przyznano dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 16.972,00 zł, co stanowi 100% kosztu kwalifikowanego zadania.