Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:279,799
  • Visitors:
    • Today:813
    • This year:363,164
19 listopada 2013 r, w Pałacu Wrzosy mieszczącym się na terenie Nadleśnictwa Tuczno odbyło się seminarium pt. „Nietoperze w lasach”.
 
Celem seminarium była prezentacja aktualnej wiedzy na temat nietoperzy, ich roli w lasach, a także dyskusja na temat praktycznych metod ochrony tych ssaków w środowisku leśnym. Ważnym punktem seminarium było przedstawienie założeń metodycznych projektu badawczego „Występowanie nietoperzy w lasach w zależności od wieku, struktury przestrzennej i składu gatunkowego drzewostanów”. Seminarium skierowane było do jednostek administracyjnych Lasów Państwowych, na terenie których jest właśnie realizowany projekt.
 
W spotkaniu brali udział przedstawiciele: trzech Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych z: Szczecina,
Piły, Wrocławia, Nadleśnictwa Drawno, Nadleśnictwa Wronki, Nadleśnictwa Chocianów, Nadleśnictwa Przemków, Nadleśnictwa Tuczna, Nadleśnictwa Potrzebowice, Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Jerzy Fijas z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej w Gdańsku i Małgorzata Czyżewska z Wydziału Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
 
Seminarium rozpoczął kierownik Katedry Urządzania Lasu dr hab. Roman Jaszczak. Pierwsze dwa zaprezentowane referaty wprowadziły uczestników seminarium w tematykę nietoperzową. Dr hab. Witold Grzywiński w swoim referacie przedstawił podstawowe informacje o nietoperzach, ich biologii i znaczeniu w ekosystemach leśnych. Następnie dr Mateusz Ciechanowski zapoznał słuchaczy z metodami stosowanymi w badaniach nietoperzy. Ukazując zalety i wady każdej z zaprezentowanej metody. Dr inż. Andrzej Węgiel w imieniu zespołu badawczego przedstawił cel oraz metodykę badań zastosowaną projekcie pt.. „Występowanie nietoperzy w lasach w zależności od wieku, struktury przestrzennej i składu gatunkowego drzewostanów” .
 
Po przewie kawowej uczestnicy zapoznali się „dobrymi praktykami” w zakresie ochrony nietoperzy prowadzonych na terenie Lasów Państwowych. Mgr inż. Jolanta Węgiel przybliżyła słuchaczom projekt LIFE+ pt.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach leśnych w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”. A Nadleśniczy z Tuczna mgr inż. Marcin Majchrzak zaprezentował informacje na temat bunkra w Strzalinach. Jest to obiekt historyczny, łączący funkcje cennego zimowiska nietoperzy jednocześnie z ważną funkcją turystyczno-edukacyjną.
 
Organizatorem seminarium był Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
Jolanta Węgiel