Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:291,111
  • Visitors:
    • Today:701
    • This year:373,869

W prestiżowym czaspiśmie Mammal Review ukazała się praca dotycząca drapieżnictwa na nietoperzach. Z racji swej długowieczności nietoperze były wręcz przez część badaczy traktowane jak UFO (uncatcahbe flayig objects – niełapalne obiekty latające), tymczasem okazuje się, że praktycznie na całym świecie nietoperze są łapane przez taki. O ile nie zaskakuje dość powszechne i dobrze poznane drapieżnictwo ze strony sów, to znacznie mniej wiedziano o drapieznictwie ze strony drapieżników dziennych, przede wszystkim ptaków szponiastych, ale też nawet drobnych wróblowatych. Autorzy pracy dokonali przeglądu ponad 1500 przypadków drapieżnictwa na nietoperzach za strony ptaków o aktywności dziennej. Wykorzystali nie tylko opublikowane prace naukowe, ale I źrodła internetowe, takie jak grafiki Google, Flickr i YouTube.

Stwierdzono, że przynajmniej 124 gatunki nietoperzy były atakowane przez ptaki.

Powszechność tego zjawiska zarówno w skali geograficznej, czasowej jak I taksonomicznej skłania do zastanowienia się czy drapieżnictwo ze strony sprawniej latającyc ptaków nie było jedną z głównych presji selekcyjnych skłaniających nietoperze do wyboru nocnego trybu życia.

Piotr Tryjanowski

 

Pałne namiary bibliograficzne pracy:

Mikula P., Morelli F., Lucan R.K., Jones D.N., Tryjanowski P. (2016) Bats as prey of diurnal birds: a global perspective. Mammal Review: on-line early