Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:291,115
 • Visitors:
  • Today:745
  • This year:373,913

Termin – 19-20 marca 2016r

 

Miejsce – Centrum Kultury i Sztuki "Dwór Kossaków" w Górkach Wielkich, woj. śląskie

 

Organizatorzy – Stowarzyszenie Dziewięćsił, Górecki Klub Przyrodników, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”

 

Cel – Konferencja ma służyć prezentacji wiedzy na temat środowiska naturalnego pogranicza Polski, Słowacji i Czech, a także stać się miejscem spotkania i nawiązywania współpracy pomiędzy przyrodnikami, których dzielą sztuczne dla przyrody granice państwowe. Organizatorzy żywią nadzieję, że powstała po konferencji publikacja, będzie doskonałym materiałem dokumentującym zmiany zachodzące we współczesnej florze, faunie i przyrodzie nieożywionej regionu, wskaże istotne dla obszaru kierunki badań oraz prace inwentaryzacyjne. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną założenia platformy wymiany informacji dla utworzenia projektowanego obszaru chronionego „Górecka Kraina Podkowca Małego”.

 

Termin nadsyłania abstraktów i lub tekstów – 15.02.2016 rok

 

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Grzegorz Gabryś – kierownika Katedry Zoologii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr hab. Damian Chmura  - adiunkt Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • dr inż. Robert W. Mysłajek – kierownik Grupy Genetyki Konserwatorskiej w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Sabina Pierużek-Nowak – przewodnicząca Komisji ds. Zwierząt Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”
 • dr Tomasz Beczała – członek zarządu Stowarzyszenia Górecki Klub Przyrodniczy
 • mgr Marcin Warchałowski – prezes Stowarzyszenia Dziewięćsił

 

Komitet organizacyjny:

 • Tomasz Jonderko – Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy
 • Monika Pietraszko – Stowarzyszenie Dziewięćsił
 • Paulina Pietraszko – Stowarzyszenie Dziewięćsił

 

Kontakt:

 

więcej informacji