Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,719
  • Visitors:
    • Today:955
    • This year:377,853

Co jest w Krzeszowicach? - „Kolonia rozrodcza nocka orzęsionego tam jest” można się dowiedzieć z 23 odcinka „Ucha Prezesa”. Czyli, Krzeszowice słyną z nocków orzęsionych. Nietoperze zaczynają pojawiać się w kulturze masowej, wprawdzie może trochę w formie żartu, ale jednak w pozytywnym aspekcie, a nie jak zwykle w kontekście horrorów, bajek o czarownicach i dekoracji na Halloween.

Faktycznie, kolonia rozrodcza nocka orzęsionego Myotis emarginatus była perełką przyrodniczą Krzeszowic (powiat krakowski, województwo małopolskie). Na strychu kościoła znajdowała się kolonia rozrodcza tego gatunku licząca około 280 osobników. Dla jej ochrony utworzono obszar Natura 2000 PLH120044 „Krzeszowice”. Dlaczego „była”? Co się dzieje z tą kolonią? Niestety, po niewłaściwie przeprowadzonym remoncie wież kościoła w 2010 roku, kolonia nocków orzęsionych wyniosła się ze strychu. Prawdopodobnie, część nietoperzy przeniosła się do opuszczonego Pałacu Potockich, jednak losy tego budynku wciąż są niepewne. Inne być może zasiliły pobliskie kolonie tego gatunku w Klasztorze w Czernej lub na strychu kościoła w Sławkowie. A Krzeszowice straciły (być może bezpowrotnie) jedną z największych w Polsce kolonii tego rzadkiego nietoperza.

Andrzej Węgiel, Anna Bator-Kocoł, Krzysztof Piksa