Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,718
  • Visitors:
    • Today:937
    • This year:377,835
Telemetria - nockow

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku członkowie PTOP Salamandra oraz wolontariusze z kraju i zagranicy zrealizowali projekt Struktura przestrzenna populacji nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme) na obszarze Natura 2000 PLH 220026 „Sandr Brdy” (woj. pomorskie) i jej znaczenie dla czynnej ochrony gatunku. Celem projektu było poznanie preferencji siedliskowych tych nietoperzy, co umożliwi skuteczniejszą ochronę tego rzadkiego i zagrożonego gatunku w naszym kraju. Do badań zastosowano metodę radiotelemetrii, oznaczając nadajnikami 20 samic. Kierownikami projektu byli: mgr Aneta Zapart, dr Tomasz Kokurewicz i dr Mateusz Ciechanowski.