Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,585
  • Visitors:
    • Today:194
    • This year:377,074
Dla części gatunków podano warunki, przy których stwierdzenia będą weryfikowane; dla pozostałych gatunków weryfikowane będą wszystkie stwierdzenia.
 
podkowiec duży Rhinolophus ferrumequinum
podkowiec mały R. hipposideros 1
nocek duży Myotis myotis 2
nocek ostrouszny Myotis blythii (M. oxygnathus) 3 
nocek Bechsteina M. bechsteinii 4 
nocek orzęsiony M. emarginatus
nocek wąsatek M. mystacinus 5
nocek Alkatoe M. alcathoe 
nocek Brandta M. brandtii 5
nocek łydkowłosy M. dasycneme 5 
borowiaczek Nyctalus leisleri 6 
borowiec olbrzymi N. lasiopterus 
karlik większy Pipistrellus nathusii 6
karlik malutki/karlik drobny (karlik najmniejszy) P. pipistrellus s.l. 6
karlik malutki P. pipistrellus 7
karlik drobny (karlik najmniejszy) P. pygmaeus 7
karlik średni P. kuhlii 3
gacek szary Plecotus austriacus 8
 
stwierdzenia gatunków dotąd w Polsce nie notowanych
 
1 stwierdzenia poza Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, Karpatami i Sudetami
2 stwierdzenia z województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zgłoszone przez osoby nie posiadające licencji PON
3 status i przynależność taksonomiczna tego gatunku w Polsce wymaga dalszych badań
4 stwierdzenia na północ od 52 równoleżnika
5 stwierdzenia zgłoszone przez osoby nie posiadające licencji PON
6 stwierdzenia z okresu hibernacji (1 X-31 III) 
7 oznaczenie na podstawie cech morfologicznych
8 stwierdzenia na północ od 53 równoleżnika