Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,719
  • Visitors:
    • Today:974
    • This year:377,872
Międzynarodowy Rok Nietoperzy jest dobrą okazją do podsumowań i stawiania pytań o przyszłość badań nietoperzy. Wszyscy jesteśmy zgodni, że ostatnie 10 lat w polskiej chiropterologii jest czasem wybuchu amatorskiego ruchu, który pozwolił na znaczący rozwój tej dziedziny. Jest to nasze wspólne osiągnięcie i powinniśmy się z niego cieszyć. Amatorski charakter wielu badań i działań ochronnych nie powinien stać w sprzeczności z ich wysokim poziomem fachowości. Źródłosłów słowa „amator” sugeruje zakochanie, a więc zaangażowanie w jak najlepsze wykonanie pracy. Dlatego wszystkim chiropterologom – niezależnie od tego, czy zajmują się nietoperzami zawodowo, czy w ramach hobby, powinno zależeć na doskonaleniu swoich kwalifikacji. Przekonanie to dało początek idei powołania systemu Licencji Chiropterologicznych. Głównym celem jego stworzenia jest podnoszenie wiedzy i umiejętności osób zajmujących się nietoperzami. Ważną przesłanką jest także potrzeba skonsolidowania polskiego ruchu chiropterologicznego.
 
Posiadanie Licencji ma świadczyć, że rezultaty prezentowane przez danego badacza są pewne, a jego działania przemyślane i zgodne ze współczesną wiedzą dotyczącą tych latających ssaków. Na pewno powstanie Licencji jest inicjatywą korzystną także dla nietoperzy. Tworzy się bowiem pewna chronologia – najpierw problematykę badań i ochrony tych zwierząt dana osoba poznaje przy współpracy z bardziej doświadczonym badaczem, a następnie stopniowo się usamodzielnia. Taka ewolucja pozwala na wypracowanie czegoś w rodzaju szkoły – standardu działań realizowanych we wszystkich ośrodkach w Polsce. Nie ma to przekreślać odrębności, indywidualności, a jedynie dopomóc w ciągłym doskonaleniu profesjonalizmu w działaniach na rzecz nietoperzy.
 
Wspomniany system wprowadziło Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy, wg założeń ma on jednak obejmować wszystkich, którzy w Polsce zajmują się tą grupą zwierząt. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą PON powołującą Licencje Chiropterologiczne i z Regulaminem Pracy Komisji Kwalifikacyjnej Licencji Chiropterologicznych. Zawarte są tam informacje o wymaganiach na możliwe do otrzymania w ramach Licencji stopnie i tytuł. Trwają starania o to, aby posiadaczy Licencji obowiązywały maksymalnie uproszczone procedury wydawania zezwoleń na badania nietoperzy związane np. z odłowami.
 
W skład Komisji Kwalifikacyjnej Licencji Chiropterologicznych IV Kadencji wchodzą obecnie (w porządku alfabetycznym):
Mateusz Ciechanowski<[email protected]> – sekretarz,
Radosław Dzięciołowski <[email protected]> – przewodniczący,
Witold Grzywiński <[email protected]>,
Mirosław Jurczyszyn <[email protected]>,
Krzysztof Kasprzyk <[email protected]>,
Marek Kowalski <[email protected]>,
Krystyna Laskowska-Dzięciołowska <[email protected]>
Grzegorz Lesiński <[email protected]>
Robert W. Mysłajek <[email protected]>
Renata Paszkiewicz <[email protected]>,
Rafał Szkudlarek <[email protected]>,
Błażej Wojtowicz <[email protected]>.
 
Formularz zgłoszeniowy można złożyć na ręce którejkolwiek z powyższych osób. W sprawie dalszego postępowania z kandydatem skontaktuje się sekretariat Komisji (mieszczący się w biurze PTOP „Salamandra”, ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań, tel./fax: 0-61-6628606).
 
Drodzy miłośnicy nietoperzy – Licencje Chiropterologiczne są dla Was!
 
Radosław Dzięciołowski, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Licencji Chiropterologicznych