Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,153
  • Visitors:
    • Today:484
    • This year:376,829
W pierwszej połowie lutego roku 1996 odbyła się IX Dekada Spisu Nietoperzy DSN’96 zorganizowana przez Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN w Krakowie. Spisem objęto 228 stanowisk na terenie całego kraju. Wyniki DSN’96 przedstawiono w poniższej tabeli:
 
Gatunek N %
Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 191 0,8
Nocek duży Myotis myotis 12262 54,5
Nocek Natterera M. nattereri 693 3,1
Nocek Bechsteina M. bechsteini 11 0,05
Nocek wąsatek/Brandta M. mystacinus/brandti 31 0,14
Nocek rudy M. daubentoni 7285 32,3
Nocek łydkowtosy M. dasycneme 7 0,03
Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni 4 0,02
Mroczek późny E. serotinus 17 0,08
Gacek brunatny Plecotus auritus 492 2,0
Gacek szary P. austriacus 3 0,01
Mopek Barbastella barbastellus 1 482 6,6
Nocki nieoznaczone Myotis indet. 1 0,004
Gacki nieoznaczone Plecotus indet. 3 0,03
Nieoznaczone Chiroptera indet. 59 0,3
Razem 22541 100,00
 
W tabeli brak danych z Mazowsza, Strzalin i z Jaskini Szachownica.
Pięć najliczniej reprezentowanych gatunków: M. myotis, M. daubentoni,
M. nattereri, B. barbastellus i P. auritus reprezentowało ponad 98% populacji. W porównaniu ze spisami dokonywanymi w ubiegłych latach obserwuje się powolny wzrost populacji Rh. hipposideros i M. myotis przy spadku liczebności populacji M. daubentoni.