Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,149
  • Visitors:
    • Today:419
    • This year:376,764
W roku 1987 w Warszawie odbyła się konferencja na temat „Stan badań nad nietoperzami w Polsce i problemy ich ochrony”. Zapoczątkowała ona cykl corocznych spotkań chiropetrologów, które stały się inspiracją dla podejmowanych badań i działań mających na celu ochronę nietoperzy. W wyniku dyskusji i ustaleń konferencyjnych powstało szereg grup organizacji. W Krakowie utworzono Centrum Informacji Chiropterologicznej, które wydaje własny biuletyn. Powołano do życia Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy z siedzibą w Poznaniu (obecnie około 80 członków). Powstały lokalne grupy do badań i ochrony nietoperzy. Wzrastające zainteresowanie nietoperzami znajduje odbicie w przyrastającej liczbie uczestników konferencji, od 23 osób podczas pierwszej konferencji do ponad 100 podczas dziewiątej. Opierając się na tym potencjale realizowane są ogólnopolskie programy badawcze, np. monitoring liczebności nietoperzy w podziemiach (dekady spisu nietoperzy). Na konferencjach chiropterologicznych prezentowane są roczne raporty z liczeń prowadzonych w różnych regionach kraju. Pierwsze podsumowanie wyników tego przedsięwzięcia znalazło się w opracowaniu „Zimowe spisy nietoperzy w Polsce 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności” (red. B. W. Wołoszyn). Jeszcze kilkanaście lat temu nietoperze należały do najsłabiej poznanych grup ssaków w Polsce.
 
Obecnie o ich rozmieszczeniu i ekologii wiemy o wiele więcej. Chiropterologia stała się najbardziej dynamicznie rozwijającą się
dziedziną polskiej teriologii. Powstaje ruch chiropterologiczny grupujący osoby zawodowo i amatorsko zainteresowane ochroną nietoperzy, co stwarza nadzieję na zachowanie tych zwierząt w naszej przyrodzie.
 
Coroczne konferencje są dobrym forum do prezentacji wyników działań. Dotychczasowe konferencje odbyły się: po dwie w Krakowie i Warszawie, po jednej w Dziekanowie Leśnym, Karniowicach, Łodzi, Poznaniu,Świebodzinie i Toruniu.
 
Grzegorz Lesiński