Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,853
  • Visitors:
    • Today:850
    • This year:378,400
Bloki i wieżowce budowane tzw. wielkiej płyty ciągle dominują w krajobrazie osiedli mieszkaniowych miast.
 
Szczeliny między płytami, z których zbudowany jest budynek, otwory wentylacyjne, puste miejsca pod parapetami oraz przestrzenie między ścianami i rynnami, to miejsca, w których często nietoperze zajmują, jako dzienne schronienia, miejsca godów i rozrodu lub zimowiska a gatunki ptaków zakładają swoje gniazda.
 
Podczas prac remontowych zamurowuje się żywcem całe kolonie nietoperzy z młodymi oraz ptaki siedzące na jajach. Zwierzęta giną w męczarniach z głodu i pragnienia.
 
A wystarczy nieco dobrej woli. Jak wskazują doświadczenia z innych krajów, a także z niektórych polskich osiedli, można pogodzić prace remontowe z ochroną nietoperzy i ptaków.
 
Zasady ochrony nietoperzy i ptaków podczas docieplania budynków zostały opracowane przez PTOP „Salamandra” na prośbę Fundacji EkoFundusz. Są one wynikiem kilkuletnich doświadczeń PTOP „Salamandra” i PTPP „pro Natura” w realizacji takich działań ochronnych. Zamieszczamy je poniżej w wersji elektronicznej.
 
Zachęcamy do swobodnego z nich korzystania. Wolno je kopiować i upowszechać, po warunkiem podania źródła.
 
 
 
Pliki do pobrania: