Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,143
  • Visitors:
    • Today:327
    • This year:376,672
Katarzyna Gradoś, Jerzy Staliński
 
Trzymanie zwierząt w niewoli istotnie wpływa na zmianę ich naturalnych zachowań.
 
Brak znajomości podstawowych cech etologicznych i strategii życiowych utrudnia prawidłową hodowlę zwierząt. Celem pracy jest określenie dobowego cyklu aktywności, preferencji pokarmowych oraz obserwacje etologiczne zachowań rozrodczych i określenie podstawowych parametrów reprodukcyjnych u rudawki nilowej (Rousettus aegyptiacus - Chiroptera, Pteropodidae) w niewoli. Obserwacje prowadzone są na grupie 27 osobników w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym.
 
Prowadzone obserwacje pozwoliły określić dwuszczytowy cykl aktywności dobowej związany z porami pobierania pokarmu. Istotny wzrost aktywności nietoperzy następuje w porze popołudniowej i cechuje się przyrostem częstotliwości żerowania i lotu (średni czas trwania czynności, x = 4,4 s), podczas gdy kontakty międzyosobnicze, zachowania rozrodcze, iskanie się oraz czyszczenie (x = 41 s) najczęstsze są w porze przedpołudniowej i wieczornej. Określenie dobowego budżetu czasowego, preferencji pokarmowych oraz cech etologicznych pozwoli na podjęcie próby określenia optymalnych warunków hodowlanych dla tego gatunku.