Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,853
  • Visitors:
    • Today:870
    • This year:378,420
Dariusz Mika, Rafał Szkudlarek, Renata Paszkiewicz, Anna Jamo
 
DDS (Double Detector System) i CSR (Cycowy System Rejestracji) zostały zaprojektowane jako systemy liczenia i rejestracji aktywności nietoperzy w otworach schronień kolonii rozrodczych i kryjówek podziemnych.
Zestaw DDS to dwa detektory ultrasoniczne, stereofoniczne słuchawki oraz przewody głośnikowe zaopatrzone z jednej strony w końcówki monofoniczne, a z drugiej zbiegające się w słuchawkowym gnieździe stereofonicznym. Efektem tego jest słyszenie sygnałów z każdego detektora w innym głośniku słuchawki. Jeden komplet DDS może obsługiwać jeden otwór wlotowy, np. okno na strychu, wejście do jaskini. Detektory rozmieszcza się jeden za drugim, mikrofonami skierowanymi prostopadle do toru przelotu nietoperzy. Odległość pomiędzy nimi powinna być tak dobrana, by na podstawie różnic w sile i czasie docierania sygnałów z detektorów obserwator był w stanie określić kierunek lotu nietoperza.
 
Zaletą Cyfrowego Systemu Rejestracji jest to, że działa automatycznie i nie wymaga obecności obserwatora. Ze względu jednak na niemożność identyfikacji przez system gatunku, ma on raczej ograniczone zastosowanie w przypadku schronień kolonii wielogatunkowych. Składa się on z aluminiowej konstrukcji z elementami aktywnymi w zakresie promieniowania podczerwonego oraz modułu sterująco-pamiętającego.
 
Elementy te (diody świecące i fototranzystory) rozmieszczone zostały równomiernie na podwójnej ramie, gdzie tworzą dwie równoległe bariery prostopadłe do toru przelotu nietoperzy. Konstrukcja taka ma na celu określenie kierunku ruchu nietoperza, który lecąc przecina wiązki promieniowania podczerwonego. Sygnały te, zamieniane na impulsy elektryczne, przesyłane są do jednostki sterującej. Otrzymane dane wraz z dokładną informacją o czasie przelotu można przesłać do komputera typu IBM PC w dowolnej chwili. Uzyskane tą drogą wyniki mogą zostać w łatwy sposób poddane dalszemu przetworzeniu w programach typu baza danych lub arkusz kalkulacyjny.