Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,854
  • Visitors:
    • Today:893
    • This year:378,443

Co mówia nietoperze, a słyszą ćmy – reewaluacja hipotezy allotonicznej

Wieslaw Bogdanowicz, Katarzyna Daleszczyk, M. Brock Fenton

Hipoteza allotoniczna mówi, iz pewne owadozerne nietoperze poluja na cmy wrazliwe na ultradzwieki, uzywajac dzwieków o czestotliwosci spoza pasma odbieranego przez cmy. Hipoteza ta przewiduje istotna korelacje pomiedzy czestotliwosciami przewazajacymi w echolokacji nietoperzy a udzialem ciem w ich diecie. Zebralismy dane dotyczace echolokacji, diety oraz pewnych cech morfologicznych dla 20 gatunków nietoperzy uzywajacych dzwieków o stalej czestotliwosci (CF – constant frequency) z dwu rodzin: podkowcowate (Rhinolophidae) i Hipposideridae oraz 23 gatunków uzywajacych dzwieków o zmiennej czestotliwosci (FM – frequency modulated) z dwu rodzin:
mroczkowatych (Yesperfilionidae) i molosowatych (Molossidae).

Otrzymane wyniki potwierdzaja wczesniejsze rezultaty dotyczace CF nietoperzy, mianowicie ze czestotliwosci dominujace w ich echolokacji sa dodatnio skorelowane z udzialem ciem w diecie (r=0,47; P<0,01). FM nietoperze posluguja sie szerszym zakresem ultradzwieków
i nie znaleziono istotnego statystycznie zwiazku pomiedzy skladem ich diety a uzywanymi czestotliwosciami (P>>0,5). W obydwu grupach nietoperzy czestotliwosci wydawanych dzwieków byly negatywnie skorelowane z rozmiarami ciala (zwykle P<0,01). Gdy wielkosc ciala byla kontrolowana, u zadnego z nietoperzy w badanej próbie nie wykazano istotnego zwiazku miedzy dieta (udzial ciem) a echolokacja (P>>0,05). Wydaje sie wiec, ze czestotliwosci dominujace w wydawanych przez nietoperze dzwiekach zaleza bardziej od ich morfologii, niz od wrazliwosci ciem na ultradzwieki.