Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,594
  • Visitors:
    • Today:297
    • This year:377,177
Danuta Seroka, Małgorzata Sadkowska
 
W okresie ostatniego ćwierćwiecza stwierdzono czterokrotnie wściekliznę u nietoperzy na terenie Polski: w 1972 r. w Krakowie, w 1985 r. w Gdańsku, w 1990 r. w okolicach Kętrzyna i w 1994 r. w okolicach Warszawy (Puszcza Kampinoska). Szczepy wirusa izolowane w latach 1985-1994 pochodziły od mroczka późnego (Eptesicus serotinus) i zostały określone jako piąty serotyp wirusa wścieklizny (EBL), który pojawił się wśród nietoperzy europejskich. Ze względu na objęcie ochroną gatunkową w Polsce wszystkich gatunków nietoperzy, nie prowadzono systematycznych przeglądów wirusologicznych tych zwierząt w kierunku wścieklizny. Badano zwierzęta atakujące człowieka, padłe lub chore, znajdowane przypadkowo w jaskiniach, w lesie lub na ulicy. Pozyskane w ten sposób do badań wirusologicznych pojedyncze egzemplarze gatunków innych niż E. serotinus nie były zakażone wirusem wśieklizny. Dotyczyło to następujących gatunków: mopek (Barbastella barbastellus), nocek rudy (Myotis daubentoni), gacekbrunatny (Plecotus auritus), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) i borowiec wielki (Nyctalus noctula). Należy sądzić, że wścieklizna nietoperzy występuje sporadycznie na terenie północnej, środkowej i prawdopodobnie południowej Polski. Jest to proces niezależny od wścieklizny dzikich zwierząt (odmienne serotypy wirusa). Sporadyczność tego zjawiska potwierdza również liczba osób zarażonych przez nietoperze. W latach 1980-1995 zaszczepiono przeciw wściekliźnie 35 osób pokąsanych przez nietoperze, w tym 3 osoby przez nietoperze z rozpoznaną wścieklizną. Obecność wirusa wścieklizny w populacji nietoperzy wskazuje na konieczność szczepienia zapobiegawczego osób narażonych zawodowo na pokąsania przez nietoperze oraz szczepienia osób pokąsanych przez te zwierzęta.