Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,720
  • Visitors:
    • Today:1,030
    • This year:377,928
Ukoronowaniem opracowania i wdrożenia systemu Licencji Chiropterologicznych było powołanie Chiropterologicznej Komisji Faunistycznej, mającej na celu weryfikację najwartościowszych obserwacji faunistycznych. Podobny system stosują ornitolodzy na całym świecie i od bardzo wielu lat w tym ruchu sprawdza się on bardzo dobrze. Co prawda chiropterolodzy mają do czynienia ze zdecydowanie mniejszą liczbą gatunków, jednak w dużej mierze są one bardzo podobne do siebie i trudne do rozpoznania.
 
Zasady funkcjonowania Komisji są proste. Osoby obserwujące gatunki nietoperzy wymienione w Załączniku 1 przesyłają wypełniony formularz do Sekretariatu KF. Komisja nad każdym zgłoszeniem dyskutuje i następnie głosuje. Wynik głosowania przesyłany jest osobie przesyłającej zgłoszenie.
 
W skład Chiropterologicznej Komisji Faunistycznej wchodzą następujące osoby (w porządku alfabetycznym):
Wiesław Bogdanowicz [email protected]>,
Mateusz Ciechanowski <[email protected]>,
Marek Kowalski <[email protected]>,
Grzegorz Lesiński ,<[email protected]>,
Krzysztof Piksa <[email protected]>, 
Rafał Szkudlarek <[email protected]>.
 
Wypełniony formularz stwierdzenia obserwacji prosimy przesyłać drogą elektroniczną [email protected]