Redakcja

REDAKTOR NACZELNYMgr inż. Jolanta Węgiel   Absolwentka Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Specjalista do spraw promocji Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badaniami i ochroną nietoperzy zajmuje się od przeszło 20 lat. Autor, bądź współautor  47  publikacji naukowych i popularno-naukowych, głównie dotyczących nietoperzy oraz edukacji i promocji. Redaktor portalu internetowego www.nietoperze.pl (od 1997 r.). Współautor „ Leśnych map drogowych dla nietoperzy”. Członek  PTOP „Salamandra” oraz  Sekretarz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy.

e-mail: jwegiel@up.poznan.plRedaktor: Dr hab. Witold Grzywiński Adiunkt w Katedrze Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktor nauk leśnych, specjalista w dziedzinie użytkowania lasu, ergonomii i chiropterologii. Zajmuje się m.in. zagadnieniami dotyczącymi występowania i praktycznej ochrony nietoperzy w lasach oraz wpływem gospodarki leśnej na nietoperze. Autor ponad 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz członek Komisji Ergonomii PAN.        

e-mail: witold.grzywinski@up.poznan.plRedaktor: Dr hab. Grzegorz Lesiński   Jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską obronił w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym k. Warszawy, a pracę habilitacyjną na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół faunistyki i ekologii ptaków i ssaków, zwłaszcza nietoperzy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wpływem przekształcenia krajobrazu przez człowieka na kształtowanie się i funkcjonowanie zespołów nietoperzy. W ramach prac w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Nietoperzy zajmuje się też ochroną tych ssaków. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i ponad stu artykułów popularno-naukowych, poświęconych nietoperzom. Jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Nietoperze” i członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Warszawie.  

e-mail: glesinski@wp.plRedaktor: Maurycy Ignaczak.   Absolwent Policealnego Studium Leśnego w Porażynie, studiował na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Od 20 lat prowadzi badania w jednym z największych stanowisk nietoperzy w Polsce, w Jaskini Szachownica. Zajmuje się m.in. zjawiskiem rojenia oraz oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. Uczestniczył w Państwowym Monitoringu  Środowiska dla czterech gatunków nietoperzy. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych w dziedzinie chiropterologii.              

e-mail: imoris@ksiezyc.plRedaktor: Dr inż. Andrzej Węgiel   Adiunkt w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktor nauk leśnych, specjalista w dziedzinie urządzania lasu, ochrony przyrody, systemów informacji przestrzennej i chiropterologii. Zajmuje się m.in. zagadnieniami dotyczącymi występowania i praktycznej ochrony nietoperzy w lasach. Autor ponad 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Założyciel strony www.nietoperze.pl. Skarbnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy.

e-mail: wegiel@up.poznan.plRedaktor: Mgr inż. Grzegorz Błachowski   Ukończył leśnictwo na Wydziale Leśnym SGGW, a także filologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; główny specjalista w Ośrodku Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Białymstoku. Zajmuje się m.in. zagadnieniami dotyczącymi występowania i praktycznej ochrony zwierząt, a także związanymi z tym działaniami edukacyjnymi. Od kilkunastu lat bierze udział w badaniach i inwentaryzacji nietoperzy, głównie na obszarach chronionych północno-wschodniej Polski (Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej). Wiceprezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy.

e-mail: g.blachowski@nietoperze.plRedaktor: Mgr inż. Błażej Wojtowicz   Ukończył Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW. Pracował w Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW gdzie zajmował się działalnością naukową i dydaktyczną. Prowadził zajęcia z chiropterologii na Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW/SGH. Realizował szereg badań naukowych, projektów i warsztatów związanych z nietoperzami i ich ochroną zarówno jako pracownik uczelni wyższej jak i w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych nietoperzom. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach. Prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Administrator strony www.nietoperze.pl

e-mail: mopek@nietoperze.pl
tel.: 605-580-285Redaktor: Mgr Anna Bator-Kocoł Absolwentka wydziału biologii ze specjalizacją zoologia Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie doktorantka na Uniwersytecie Zielonogórskim. Nietoperze są jej największą życiową i naukową pasją. Zajmuje się miedzy innymi edukacją przyrodniczą, której celem jest obalanie szkodliwych mitów dotyczących nietoperzy oraz propagowanie pozytywnych oddziaływań tych ssaków na środowisko. Prowadzi profil www.nietoperze.pl w mediach społecznościowych. 

e-mail: a.bator-kocol@nietoperze.pl