Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:222,818
 • Visitors:
  • Today:366
  • This year:612,803
Kontakt
 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 
 
KRS: 0000165349
REGON: 630303916
NIP: 118-14-53-213
 
Deklaracja członkowska (w przygotowaniu)
 
Konto bankowe: mBank 30 1140 2004 0000 3802 7632 0712
 
Celem działalności Towarzystwa jest ochrona nietoperzy, ich schronień i siedlisk, a w szczególności: 
 • dokumentacja stanu i zagrożeń krajowej fauny nietoperzy, 
 • wypracowanie metod praktycznej ochrony nietoperzy i ich schronień, 
 • planowanie i realizacja konkretnych działań ochronnych, 
 • popularyzacja w społeczeństwie wiedzy na temat nietoperzy, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich egzystencji, 
 • przełamywanie uprzedzeń i kształtowanie pozytywnego stosunku do nietoperzy w społeczeństwie.

Formami działania Towarzystwa są w szczególności: 

 • propagowanie wszelkimi metodami wiedzy na temat nietoperzy i ich zagrożeń oraz ich ochrony,
 • wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych materiałów naukowych, edukacyjnych i propagandowych dotyczących nietoperzy i ich ochrony,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności mających znaczenie dla ochrony nietoperzy,
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla nietoperzy i ich schronień,
 • finansowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony nietoperzy i zabezpieczania ich schronień,
 • występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności nietoperzy,
 • wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody,
 • formułowanie zaleceń i udział w przygotowywaniu przepisów prawnych dotyczących ochrony nietoperzy i ich schronień,
 • wykupywanie lub wydzierżawianie obiektów i gruntów,
 • współpraca z organami samorządowymi i instytucjami państwowymi,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach,
 • zatrudnianie osób fizycznych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • podejmowanie innych działań, o ile uznane zostaną za sprzyjające powyższym celom.

ZARZĄD OTON

Przewodniczący
Błażej Wojtowicz
Wiceprzewodniczący
Grzegorz Błachowski
Maciej Fuszara
Skarbnik
Andrzej  Węgiel
Sekretarz
Jolanta Węgiel
Członkowie
Janusz Jabłoński
Katarzyna Janik-Superson
Marek Kowalski
Rafał Szkudlarek
Witold Grzywiński
Ireneusz Ruczyński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
Janusz Hejduk
Członkowie
Andrzej Kepel
Grzegorz Lesiński
Bartłomiej Popczyk

Pliki do pobrania: