O nas

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
E-mail: oton@nietoperze.pl

KRS: 0000165349
REGON: 630303916
NIP: 118-14-53-213

STATUT

Wspieraj ochronę nietoperzy! Bądź z nami! Zostań członkiem OTON!

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Roczna składka członkowska wynosi 30PLN

Istnieje możliwość opłacenia jednorazowej składki dożywotniej, która wynosi 300PLN

UWAGA! NOWE KONTO!

Nowe konto bankowe: BNP PARIBAS 82 1600 1462 1888 9140 3000 0001

Wszystkich członków i sympatyków zapraszamy na mailową grupę dyskusyjną OTON! Dowiesz się o naszych działaniach związanych z nietoperzami i ich ochroną, planowanych wydarzeniach takich jak obozy, warsztaty, wykłady, konferencje i wiele więcej!

Jak się zapisać? kliknij w poniższy link i postępuj zgodnie ze wskazówkami:

GRUPA DYSKUSYJNA OTON

Celem działalności Towarzystwa jest ochrona nietoperzy, ich schronień i siedlisk, a w szczególności:
  • dokumentacja stanu i zagrożeń krajowej fauny nietoperzy
  • wypracowanie metod praktycznej ochrony nietoperzy i ich schronień,
  • planowanie i realizacja konkretnych działań ochronnych,popularyzacja w społeczeństwie wiedzy na temat nietoperzy, ich znaczenia oraz zagrożeń dla ich egzystencji,
  • przełamywanie uprzedzeń i kształtowanie pozytywnego stosunku do nietoperzy w społeczeństwie.
Formami działania Towarzystwa są w szczególności:
  • propagowanie wszelkimi metodami wiedzy na temat nietoperzy i ich zagrożeń oraz ich ochrony,
  • wydawanie czasopism, biuletynów oraz innych materiałów naukowych, edukacyjnych i propagandowych dotyczących nietoperzy i ich ochrony,
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności mających znaczenie dla ochrony nietoperzy,
  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla nietoperzy i ich schronie
  • finansowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony nietoperzy i zabezpieczania ich schronień,
  • występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności nietoperzy,
  • wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody,
  • formułowanie zaleceń i udział w przygotowywaniu przepisów prawnych dotyczących ochrony nietoperzy i ich schronień,
  • wykupywanie lub wydzierżawianie obiektów i gruntów,
  • współpraca z organami samorządowymi i instytucjami państwowymi,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach,
  • zatrudnianie osób fizycznych,
  • prowadzenie działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach,
  • podejmowanie innych działań, o ile uznane zostaną za sprzyjające powyższym celom.

ZARZĄD OTON

Prezes
Błażej Wojtowicz

e-mail: mopek@nietoperze.pl

Wiceprezes
Grzegorz Błachowski

e-mail: g.blachowski@nietoperze.pl

Wiceprezes
Maciej Fuszara

Skarbnik
Andrzej  Węgiel

Sekretarz
Jolanta Węgiel

Członkowie Zarządu
Janusz Jabłoński
Katarzyna Janik-Superson
Marek Kowalski
Rafał Szkudlarek
Witold Grzywiński
Ireneusz Ruczyński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
Janusz Hejduk
Członkowie
Andrzej Kepel
Grzegorz Lesiński
Bartłomiej Popczyk